گزارش تصویری از برگزاری دوره آموزشی نحوه اخذ نشان دانش بنیان و حمایت های قانونی توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه و با میزبانی شرکت کیش چیپس. فایل های آموزشی در بخش ادامه مطلب موجود می باشد.فایل ارائه مطلب جلسه اول