قابل توجه کلیه سرمایه گذاران شهرستان ساوه 

دستورالعمل تامین مالی بنگاه های تولیدی، صنعتی و معدنی کوچک و متوسط وطرح های نیمه تمام بالای 60%  در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی درسال 96 توسط مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است. دستورالعمل مربوطه را می توانید از لینک پایین دانلود فرمایید
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه