به اطلاع می رساند با عنایت به ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین نظریه جایگاه نام و نشان تجاری در نظم بخشی و کیفی نمودن بازار داخلی و نقش موثر آن در ثبات و ماندگاری محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در نظر دارد با مشارکت استانداری مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران « دومین همایش تجلیل از نشان های تجاری برتر صنعتی و معدنی استان مرکزی » را برگزار نماید .

لذا خواهشمد است نسبت به دریافت فرمهای ذیل اقدام و پس از تکمیل آن به همراه مستندات به حوزه معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت این سازمان ارسال نمایید .

حداکثر زمان ارسال مدارک : پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/03/10

تلفن های دبیرخانه همایش : 33675158،33679720،33663002

آدرس دبیرخانه : اراک خیابان قیام ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی  حوزه معاونت  امور  بازرگانی و توسعه تجارت ( آقایان جودکی و گودرزی )

 

                                         روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی 

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

فایل 5

فایل 6

فایل 7