آگهی مزایده عمومی معادن  و محدوده های اکتشافی

استان مرکزی

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در نظر دارد اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی / محدوده های معدنی / معادن متروکه و راکد را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذار نماید .

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده با دانلود فایل ضمیمه ،از روز دوشنبه مورخ 2/12/95 به مدت 20 روز و پس از تکمیل ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/12/95   به دبیرخانه محرمانه سازمان به نشانی اراک خ دانشگاه انتهای خ قیام  سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایند.به منظورکسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 50-08633664146 با داخلی 349 آقای احمدوند تماس حاصل نمایند.

                                                                                           روابط عمومی سازمان

                                                                                        صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزیاسناد مزایده معادن و محدوده های معدنی
منبع: وبسایت سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی
کد اطلاعیه: 405846
تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱