قابل توجه کلیه فعالین در صنعت ساختمان و آسانسور

با استناد به دستورالعمل 4016/3  وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص واحدهای طراحی و مونتاژ آسانسور اعلام می دارد کلیه خدمات و عملیات در زمینه محاسبه، تامین قطعات، نصب و راه اندازی آسانسور در محل(مونتاژ) و خدمات پس از فروش در صلاحیت دارندگان  "پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور" می باشد که مجوز آنها توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها صادر می شود لذا الزامی است که  قبل از هرگونه دریافت خدمات از واحدهای مذکور داشتن پروانه معتبر طراحی و مونتاژ آسانسور با آدرس دقیق محل فعالیت آنان مطالبه گردد و درصورتی که واحدی فاقد پروانه یاد شده بود از بستن قرارداد و دریافت هرنوع خدمات خودداری شود وموضوع به اطلاع اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان ساوه رسانده شود تا از هرگونه خسارت ناشی از نصب آسانسور های فاقد کیفیت و استاندارد لازم و خسارات جانی و مالی ناشی از آن جلوگیری شود. 


اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ساوه 
واحد صنعت 
42241441 داخلی 104