با سلام 
کلیه واحدهای صنعتی که هنوز فاقد نام کاربری و رمز عبور در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت هستند بایستی با همراه داشتن مدارک نام برده شده در فرم به روز رسانی به واحد آمار سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم به روز رسانی اطلاعات واحد و ارائه آمار تولید مدیریت صنعت معدن و تجارت مطابق ضوابط نسبت به تعلیق پروانه های بهره برداری واحدهای غیرفعال اقدام می نماید. 
فرم بروز رسانی جدید را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:
مدیریت صنعت معدن و تجارت شهرستان ساوه


تلفن: 08642241441 داخلی: 104  واحد صنعت