به نام خدا 
با سلام و احترام
هفت فقره گزارش درس آموزی از حوادث رخ داده در واحدهای صنعتی و معدنی کشور، ارسالی توسط وزارت، صنعت، معدن و تجارت، جهت استحضار کلیه واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان ساوه در این پست قرار می گیرد. خواهشمند است کلیه مدیران واحدهای صنعتی و معدنی ومسولین HSEE واحدها نسب به مطالعه دقیق و بکار گیری درس های حادثه به منظورجلوگیری ازوقوع حوادث مشابه، اهتمام ورزند. متاسفانه یکی از این گزارش ها ی درس آموزی، مربوط به حادثه انفجار کپسول گاز استیلن  در یکی از واحدهای شهرصنعتی کاوه در شهرستان ساوه می باشد.

شما عزیزان می توانید این هفت گزارش را از اینجا دانلود نمایید.