حسب دریافت گزارشات درس آموزی از حوادث ارسالی به وزارت صنعت معدن و تجارت.  گزارشات جمع بندی شده توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی جهت اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی و معدنی در این وبلاگ تحت عنوان درس آموزی از حوادث منتشرمی شود.
دومین گزارش از این مجموعه که در اختیارتان قرار می گیرد گزارش حادثه  عدم رعایت الزامات ایمنی در تعمیر و نگهداری بالابرصنعتی  استساسان فر - واحد صنعت و HSEE
08642241441-3 داخلی 104