به نام خدا
حسب دریافت گزارشات درس آموزی از حوادث ارسالی به وزارت صنعت معدن و تجارت.  گزارشات جمع بندی شده توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی جهت اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی و معدنی در این وبلاگ تحت عنوان درس آموزی از حوادث منتشرمی شود.
اولین گزارش از این مجموعه که در اختیارتان قرار می گیرد گزارش حادثه  مسمومیت با گاز فاضلاب استنویسنده: ساسان فر