مراسم روز درختکاری با حضور مسولین استانی , شهرستانی در شهر صنعتی ساوه (باغ شیخ) برگزار شد. عکس ها در ادامه مطلب